در اولین جلسه كميته راهبري طرح احيا و تعادل‌بخشي منابع آب زيرزمينی در سال 1400 عنوان شد؛

نصب ۱۲۰۰ کنتور هوشمند روی چاه‌های کشاورزی استان گلستان در سال جدید

در اولین جلسه كميته راهبري طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزمينی استان گلستان در سال 1400، بر نصب 1200 کنتور هوشمند روی چاه‌های کشاورزی در سال جدید تاکید شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، “عبدالاحد باشقره” مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان با بیان اینکه برنامه عملیاتی سازگاری با کم آبی استان در سال ۱۴۰۰ در بخش‌های مختلف برای شرکت مشخص شده است، گفت: در بخش انسداد چاه‌های غیرمجاز ۲۵۰ حلقه، تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه مشمول قانون دو هزار و ۱۵ حلقه، اصلاح و تعدیل پروانه چاه‌های کشاورزی به تعداد ۲ هزار مورد، نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌ها به تعداد یک‌هزار و ۲۰۰ حلقه و جلوگیری از اضافه برداشت ۲۵۰ حلقه چاه‌ مجاز و استقرار ۳۲ گروه گشت و بازرسی از مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی سازگاری با کم آبی ۱۴۰۰ است.

وی در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد طرح احیا و تعادل بخشی در سال ۹۹ گفت: برنامه عملیاتی اصلاح و تعدیل  پروانه بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی سال ۹۹ به تعداد ۶ هزار مورد بود که ۱۰ هزار و ۹۸ مورد انجام شد.

باشقره اظهار کرد: میزان تعیین تکلیف چاه‌های دارای فرم اعلام وضعیت ۷ هزار و ۱۷۶ مورد بوده است که تعداد یک هزار و ۲۰۰ مورد در سال گذشته انجام شد.

مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان، میزان عملکرد انسداد چاه‌های غیرمجاز در سال ۹۹ را ۲۱۹ حلقه عنوان کرد و افزود: برنامه عملیاتی نصب کنتور سال ۹۹ تعداد ۵۸۶ عدد بوده که تعداد ۶۳۹ مورد نصب شده است.