صاحب مرغداری متخلف به جزای نقدی محکوم شد

مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان از محکومیت صاحب مرغداری مرغ تخم گذار متخلف به جزای نقدی خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، نجف زاده گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت آق قلا، پرونده تخلفات دارنده یک واحد تولیدی تخم مرغ را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی گرگان ارسال کرد.

وی افزود: پرونده تخلفات این واحد، به اتهام عرضه خارج از شبکه تخم مرغ به میزان ۴تن و ۲۰۰کیلوگرم، به شعبه سوم بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی گرگان، برای رسیدگی ارجاع شد.

عضو شورای قضائی استان افزود: این شعبه پس از سیر مراحل قانونی و گرفتن استعلام لازم، تخلف عرضه خارج از شبکه تخم مرغ را محرز دانست و متخلف را به جزای نقدی و پرداخت ۶۰۰میلیون ریال در حق دولت محکوم کرد.

نجف زاده از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف گران فروشی، احتکار و… یا سایر تخلفات اقتصادی و صنفی، موضوع را به صورت حضوری یا ازطریق تلفن۱۳۵ و یا سامانه اینترنتی۱۳۵ به تعزیرات حکومتی و یا با تلفن۱۲۴ به سازمان صمت استان گزارش کنند.