رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

تمامی کادر درمان و نیروهای پشتیبان بخش درمانی گلستان واکسینه شدند

فاضل گفت: تمامی کادر درمان و نیروهای پشتیبان بخش درمانی گلستان واکسینه شدند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از شبستان از گرگان، «عبدالرضا فاضل» صبح امروز (یکشنبه ۱۲ اردیبهشت) در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نیاز است که رعایت پروتکل های بهداشتی و سختگیری های ستاد کرونا بیشتر شود تا روند نزولی کرونا در گلستان بیشتر شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد:  وزیر بهداشت نسبت به موج شیوع کرونا هشدار دادند و بیان  کردند که در صورت ورود ویروس جهش یافته هندی به کشور شرایط وخیم تر می شود.

فاضل بیان کرد: آمار ابتلا به کرونا در استان گلستان مثل دیگر استان های کشور است و با توجه به اینکه بیش از ۱۵ ماه از این بیماری می گذرد مردم از رعایت پروتکل های بهداشتی خسته شدند و تمامی پروتکل های بهداشتی در استان گلستان رعایت نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: تقریبا در حال حاضر کادر درمان ۱۰۰ درصد واکسینه شدند و هر کسی که به صورت مستقیم با کرونا درگیر بوده و نیروهای پشتیبان و درمانگاه های بخش خصوصی و نیروهای پشتیبان آنها که داوطلب دریافت واکسن کرونا بوده واکسینه شده است و اگر کسی نیز از قلم افتاده باشد واکسیناسیون این افراد را انجام می دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه بالغ بر ۱۵ هزار نفر در نوبت اول واکسن کرونا را دریافت کردند، افزود: بیش از ۵ هزار نفر نیز واکسن نوبت دوم را دریافت کردند.