بیش از ۲۷۰۰۰ دانش آموز پایه نهمی استان گلستان به استقبال هدایت تحصیلی خواهند رفت

بر اساس برنامه هدایت تحصیلی، دانش آموزان پایه نهم سال تحصیلی جاری، باید اقدام به انتخاب رشته مناسب در پایه دهم نمایند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، محمد پیری معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گلستان با حضور در برنامه صبح عالی از سیمای گلستان پیرامون هدایت تحصیلی دانش آموزان و برنامه های توسعه ای حوزه آموزش سخن گفت.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گلستان اظهار داشت: هدایت تحصیلی دانش آموزان، فرآیندی علمی و کاربردی است که با بهره گیری از روشها و تکنیک های تعریف شده، فرصتی مهم را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا رشته تحصیلی مناسبی را انتخاب نمایند که این اقدام هوشمندانه، تعیین کننده سرنوشت تحصیلی، شغلی و پایگاه اجتماعی آنها در آینده خواهد بود.

ویژگی های مهم هدایت تحصیلی :

الف) هدایت تحصیلی یک فرآیند است: آغاز این چرخه ، از پایه هفتم آغاز و تا مرحله ی اوج آن پایه نهم بر اساس مراحل تعریف شده، ادامه خواهد داشت.

ب) هدایت تحصیلی یک اقدام همه جانبه و سیستم محور است: عناصر و اجزاء مختلفی در این انتخاب و تصمیم گیری مشارکت داشته و اثر گذارند:

۱- آزمونهای مشاوره ای مبتنی بر استعداد و رغبت که از طریق سامانه همگام صورت می گیرد ( ۳۰ امتیاز)

۲- نمون برگهای نظرخواهی، دانش آموز: ۱۰ امتیاز  ، معلمان: ۱۰  امتیاز، مشاور ۱۰ امتیاز و خانواده : ۵ امتیاز، که در مجموع ۳۵ امتیاز را شامل می شود.

۳- عملکرد و سوابق تحصیلی دانش آموز: ۳۵ امتیاز

بنابراین در هدایت تحصیلی، با تاثیرپذیری از این سه شاخص مهم، رشته های تحصیلی بصورت اولویت بندی به دانش آموزان جهت ثبت نام در پایه دهم معرفی می شوند.

ج) نقش و کنش تعادلی بین نظام عرضه و تقاضاست. یعنی ایجاد توازن بین تنوع رشته ای فارغ التحصیلان با نیازهای بازار کار و اشتغال در جامعه.

بر اساس همین نقش مهم هدایت تحصیلی، موضوع مهم توزیع متوازن دانش آموزان در شاخه های نظری و فنی حرفه ای و کاردانش مطرح می شود.

بر اساس ماده ۶۶ برنامه ششم توسعه، مبتنی بر تحقق سهم ۵۰ درصدی آموزش های مهارتی در دوره متوسطه، باید نیمی از دانش آموزان پایه نهم، جذب هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش گردند.

وی تصریح کرد: در سند تحول بنیادین نیز آموزش و پرورش نسبت به توسعه مهارت آموزی و کسب حداقل یک مهارت برای هر دانش آموز و توسعه مهارت آموزی و کسب حداقل یک مهارت برای هر دانش آموز و توسعه هنرستان ها مکلف گردیده است. بنابراین، اولویت آموزش و پرورش، آموزشهای مهارت محور بوده که منجر به افزایش توان ورود دانش آموزان به بازار کسب و کار شود.

لذا، بهترین مسیر و گذر برای اشتغال پایدار و مولد، هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش می باشند که بر اساس برخی گزارش های آماری، بیش از ۷۰ درصد فارغ التحصیلان هنرستانها، جذب بازار کار می شوند. لذا آینده شغلی جامعه،متعلق به هنرستانی هاست.

پیری در ادامه افزود: در سال تحصیلی جاری، حدود ۴۰ درصد دانش آموزان پایه دهم در هنرستانها مشغول مهارت آموزی هستند که شاخص در نظر گرفته شده برای سال تحصیلی آینده به سمت ۵۰ درصد می باشد.

وی همچنین توسعه و تجهیز هنرستانها، توسعه هنرستان های غیردولتی، برون سپاری با مشارکت نهادها و شرکت ها بویژه با سازمان فنی حرفه ای، توسعه تک رشته ای ها در روستاها، ایجاد و توسعه هنرستانهای وابسته بویژه با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی، نیروی دریایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی از اهم برنامه های حوزه معاونت متوسطه برای ایجاد زیر ساخت های اجرایی تحقق شاخص برنامه ششم توسعه می باشد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اظهار داشت: در اجرای این هدف مهم، در سطح استان نیاز به همکاری و مشارکت جدی سازمانها و نهادهای مرتبط، خانواده های گرامی، رسانه ها بویژه رسانه ملی ، شورای آموزش و پرورش شهرستان ها و استان خواهد بود.

 وی در خاتمه گفت: در سال تحصیلی جاری، بیش از ۲۳۰۰۰ هنرجو در ۱۱۸ رشته فنی حرفه ای و کاردانش در هنرستان ها مشغول به تحصیل می باشند؛ انشاءالله بتوانیم بر اساس منویات مقام معظم رهبری در چند سال اخیر با رویکرد اشتغال و تولید، بتوانیم بستر سازی مناسب را از طریق توسعه ی آموزشهای مهارت محور و اشتغال محور در جامعه فراهم آوریم.