طرح هادی ۱۵۰ روستای گلستان در سال ۱۴۰۰ بازنگری می شود

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان از بازنگری طرح هادی ۱۵۰ روستای استان در سال ۱۴۰۰ خبرداد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از مهر، سید محمد حسینی شامگاه جمعه در گفتگوی خبری اظهارکرد: تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار گلستان (۹۳۳ روستا) طرح هادی مصوب دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان افزود: افق ۱۰ ساله این طرح در ۴۰۳ روستای استان به اتمام رسیده و بازنگری آن انجام شده است.

حسینی با بیان اینکه طرح هادی در ۵۰۳ روستای دیگر هم نیازمند بازنگری است، اضافه کرد: در سال جاری طرح هادی در ۱۵۰ روستای گلستان با هدف توسعه همه جانبه روستاها و با اصلاح محدوده و تامین کاربری های مورد نیاز روستانشینان آغاز می شود.

وی توضیح داد: اجرای طرح های هادی زمینه ای برای بروز استعدادهای توسعه روستایی است و نقشه راه توسعه را ترسیم می کند و بنیاد مسکن استان برای برخورداری بیش از پیش روستاها از شاخص های توسعه و رفع محرومیت ها و حمایت و پشتیبانی از تولید و اشتغال آمادگی کامل دارد.

طبق گفته وی اجرای طرح هادی در ۶۶۷ روستای استان هم در حال انجام است و از نظر شاخص، گلستان بالاتر از میانگین کشوری است.