شب‌های بندگی از رادیو گلستان

رادیو گلستان در شب‌های قدر برنامه‌هایی با حال و هوای خاص معنوی برای شنوندگان خود فراهم می‌کند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، رادیو صدای گلستان در شب ضربت خوردن حضرت علی(ع) از ساعت۲۱:۰۰ به مدت ۲۴۰ دقیقه با هدف معرفی ابعاد شخصیت مولی الموحدین حضرت علی(ع)، تشریح ویژگی های اخلاقی و انسانی آن حضرت، مناجات خوانی، سخنرانی، قرائت دعای افتتاح، جوشن کبیر  روی آنتن می رود.

در شب دوم از شب های قدر این برنامه به مدت ۲۴۰دقیقه از ساعت ۲۱:۰۰ به بیان شرح حال و لحظه شهادت آن حضرت پخش می شود.

شب های بندگی در شب سوم نزول قرآن ساعت ۲۱:۰۰ به مدت ۲۴۰دقیقه به بیان اندیشه‌های امام علی(ع) در عرصه‌های حکومت، عدالت و امامت، مناجات خوانی، سخنرانی، قرائت دعای جوشن کبیر می پردازد.