اقدام ابتکاری دادگستری گلستان ؛

جلسه آشنایی مدیران جدید با حوزه های قضایی که به آنان سپرده می شود

به زودی روسا و دادستان های چند حوزه قضایی استان جابجا می شوند و امروز در نشستی ، این مدیران با وضعیت حوزه های قضایی که قرار است به آنان سپرده شود ، آشنا شدند .

به گزارش ساجد خبر، در این جلسه نقاط نیازمند بهبود این حوزه ها تشریح شد تا مدیران از پیش از استقرار ، برای بهبود آن برنامه ریزی و مشورت کنند .
رئیس کل دادگستری گلستان در جمع این مدیران از آنان خواست : تواضع را که از اصول متعالی اخلاقیست فراموش نکنند و با همکاری زیرمجموعه از فرصت مدیریت برای بهبود ارائه خدمت به مردم بیشترین بهره را ببرند.
هادی هاشمیان ، نظارت را تکلیف قانونی مدیران عنوان کرد و افزود: کارکنان هم از نظارتی که با هدف شناسایی گره ها و گره گشایی انجام شود ، استقبال می کنند .
هاشمیان در ادامه سخنان خود ، از روسا و دادستان ها خواست در حوزه های قضایی که با آنان سپرده می شود با همراهی مسئولان دستگاه های اجرایی از همه واحدهای تولیدی سرکشی و از نزدیک مشکلات و نیازمندی های آنان را بشنوند و برای رفع موانع تولید تلاش کنند .
هدایت گری ، نظم ، مدیریت ، پاسخگویی و قانون گرایی هم از توصیه های معاونان رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه امروز به مدیران بود .
تا کمتر از یک ماه دیگر در ۵ حوزه قضایی استان روسا و دادستان ها جابجا می شوند .