رئیس سازمان دامپزشکی:

تولید و توزیع جوجه یکروزه در کشور ساماندهی می شود

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به دستورالعمل در حال تدوین نظارت تشدیدی بر شرکت های مرغ مادر و جوجه کشی طرح ساماندهی تولید و توزیع جوجه یکروزه در کشور اجرایی می شود.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از گلستان ما، علی صفر ماکنعلی در دیدار با رئیس و اعضای هیات مدیره اتحادیه مرغداران استان گلستان، ضمن تبیین دستورالعمل نظارت تشدیدی بر شرکت های مرغ مادر و جوجه کشی، اظهارکرد: در خصوص اجرای این دستورالعمل انتظار ما از مسئولان فنی بهداشتی شرکت های مذکور این است که بحث ممیزی را جدی گرفته و نهایت همکاری را با مجموعه دامپزشکی داشته باشند تا طرح ساماندهی تولید و توزیع جوجه یکروزه به نحو مطلوب اجرایی شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: در حال حاضر ۱۲۰ کارخانه جوجه کشی در کشور فعال هستند که انتظار می رود با اجرای این طرح و عملیاتی کردن سیستم ثبت اطلاعات و داده های مربوط به تولید جوجه یکروزه وضعیت تولید مرغ گوشتی نیز در کشور ساماندهی شود.

وی گفت: استان گلستان با دارا بودن هفت کارخانه جوجه کشی و مجموع پنج درصد تولید کشور به عنوان استان پایلوت در اجرای طرح مد نظر قرار گرفته است.