تیراندازی قاچاقچیان چوب به سمت ماموران منابع طبیعی در بندرگز

عبدالرحیم لطفی مدیر کل منابع طبیعی گلستان گفت: بامداد امروز گشت یگان حفاظت منابع طبیعی بندرگز متوجه صدای اره برقی در جنگل‌های دست کاشت منطقه گز شرقی شدند.

به گزارش ساجد خبر، عبدالرحیم لطفی مدیر کل منابع طبیعی گلستان گفت: بامداد امروز گشت یگان حفاظت منابع طبیعی بندرگز متوجه صدای اره برقی در جنگل‌های دست کاشت منطقه گز شرقی شدند.

عبدالرحیم لطفی افزود: با ورود یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بندرگز، قاچاقچیان که در حال قطع درختان کاج بودند با اسلحه شکاری به سمت ماموران تیراندازی کردند که خوشبختانه کسی آسیب ندید.

او ادامه داد: قاچاقچیان که با مقاومت ماموران یگان حفاظت محیط زیست مواجه شدند، فرار را بر قرار ترجیح دادند.

لطفی افزود: قاچاقچیان سه نفر بودند که شناسایی و به دستگاه قضایی برای دستگیری معرفی شدند.

چند روز پیش هم در شهرستان گالیکش، قاچاقچیان چوب با یکی از ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان درگیر شدند و او را زخمی کردند.