برگزاری مراسم شب های قدر در شهرهای قرمز و نارنجی گلستان

برنامه شب های قدر در شهرهای قرمز و نارنجی گلستان به مدت دو ساعت در فضای باز برگزار می شود.

به گزارش ساجد خبر، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات گلستان گفت: براساس مقررات ستاد کرونا برنامه شب های قدر به میزان دو ساعت پیش بینی شده و تاکید ما بر این است که این مراسم ها در فضای باز برگزار شود.

حجت الاسلام دیلم افزود: اگر هیئت های مذهبی فضای باز در اختیار نداشتند قبل از برگزاری مراسم با مراکز بهداشت هماهنگی انجام دهند، همچنین تشکل های مذهبی می توانند با هماهنگی با ستاد کرونای شهرستان ها از فضاهای غیر مسقف و مناسب برای برگزاری مراسم شب های قدر مانند فضای مدارس و برخی از دستگاه های اجرایی بهره ببرند.

وی گفت : تلاش ما این است که با حفظ پروتکل های ستاد کرونا برنامه ها پیش برودتا ضمن حفظ سلامتی مردم این برنامه ها با برخی از محدودیت ها در فضاهای مسقف که سقف های بلندی داردبرگزار شود.