رئیس بسیج اصناف گلستان:

معیشت اصناف دستخوش تصمیمات یک طرفه قرار گرفته است

رئیس سازمان بسیج اصناف استان گلستان گفت: معیشت روزانه اصناف دستخوش تصمیمات یک طرفه، بدون پشتوانه و عدم حمایت مالی از سوی نهادهای تصمیم ساز قرار گرفته است.

به گزارش پاگاه خبری ساجد خبر، سرهنگ ابراهیم مهقانی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست تخصصی شورای سیاستگذاری بسیج اصناف استان اظهارکرد: چالش های اصناف را باید با نگاه واقع بینانه و کارشناسانه مورد بررسی قرار داد.

رئیس سازمان بسیج اصناف استان گلستان افزود: معیشت روزانه اصناف دستخوش تصمیمات یک طرفه، بدون پشتوانه و عدم حمایت مالی از سوی نهادهای تصمیم ساز قرار گرفته است.

وی با اشاره به تعطیلی اصناف در زمان شیوع کرونا، بیان کرد: در وضعیت فعلی، چالش های پیش روی اصناف بسیار زیاد است و بسیاری از صنوف اجاره ای و دارای اقساط بانکی، اجاره ملک، هزینه کارگر، بیمه، مالیات و دارایی و هزینه های انرژی و هزینه های جاری دیگر هستند.

مسئول دبیرخانه قرارگاه استانی ۱۷ ربیع استان گلستان گفت: بسیاری از کشورهای دنیا مشاغل بازار را مورد حمایت قرار داده و حمایت مالی از صنوف تعطیل شده خود دارند، برای خانه نشینان بازاری حمایت هایی را درنظر می گیرند تا از نظر معیشت دچار مشکل نشوند.

مهقانی اضافه کرد: دغدغه های اصناف به راحتی توسط تصمیم سازان قابل درک نیست، کسی که از صبح تا شب نتواند کسبش را انجام دهد؛ باید برای معیشت خانواده اش چه کند؟ باید به مسائل اصناف واقع بینانه نگاه کرد.