مدیرکل بیمه سلامت گلستان:

سامانه سرویس های شهروندی بیمه سلامت راه اندازی شد

مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان گفت: با توجه به کاهش کاربرد دفترچه بیمه سلامت و جایگزینی تدریجی نسخه الکترونیک از اول اردیبهشت، جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان سامانه سرویس های شهروندی بیمه سلامت راه اندازی شد.

به گزارش پایگاه خبری ساجد خبر، مهرداد کمانگری در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به آغاز رسمی طرح نسخه نویسی الکترونیک و کاهش تدریجی کاربرد دفترچه بیمه سلامت از اول اردیبهشت و جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان، سامانه سرویس های شهروندی بیمه سلامت راه اندازی شد.

 

وی افزود: سامانه ارائه خدمات شهروندی با قابلیت هایی اعم از احراز هویت بیمه شده براساس شماره ملی و شماره موبایل امکان تغییر عکس و تمدید اعتبار بیمه ای، امکان مشاهده تمامی نسخ و ریز نسخ  شامل نسخ تجویزی و خدمات ارائه شده راه اندازی شده است.

 

وی ادامه داد: تمامی شهروندان برای دسترسی به سامانه سرویس های شهروندی بیمه سلامت می توانند از طریق آدرس
https://eservices.ihio.gov.ir//esc  به سامانه مراجعه کنند.