حق التدریس اسفند و فروردین معلمان کی پرداخت می‌شود؟

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره علت پرداخت نشدن حق التدریس اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ معلمان توضیح داد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ایسنا، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره چرایی عدم پرداخت حق التدریس اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ معلمان گفت: ما با توجه به کارکرد معلمان باید پرداختی ها را انجام می دادیم. قطعا در برنامه آموزش و پرورش نیست که علی رغم کارکرد معلمان پرداخت آنها را تعویق بیندازد و یا به عدم پرداخت بکشاند.

ترکمن گفت: این مورد در دستورکار ماست ولی همانطور که قبلا هم اعلام کرده بودم در حال جمع آوری اطلاعات از استان ها هستیم که به تفکیک ارائه کنند و مبنای کار قرار بگیرد. بعد از جمع بندی اطلاعات و تایید کارکرد معلمان هرچه از حق التدریس سال های گذشته باقی مانده باشد پرداخت می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: هنوز حدود ۹ استان اطلاعات را به ما اعلام نکرده اند که منتظر آن هستیم.