شرکت در جلسه کارگروه فنی میگوی استان

به منظور بررسی مصوبات کارگروه فنی میگوی استان جلسه ای در اداره کل شیلات استان گلستان برگزار شد

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، جلسه کارگروه فنی میگوی استان با حضور مدیرکل و کارشناسان اداره کل شیلات، رئیس مرکز، کارشناسان دامپزشکی، کارشناسان بیمه و سرمایه گذاران صنعت میگو، در محل سالن جلسات اداره کل شیلات استان گلستان برگزار گردید.

ابتدا دکتر سقلی، معاون آبزی پروری اداره کل شیلات مصوبات جلسه قبل را قرائت و کارشناسان مرتبط توضیحاتی در خصوص وظایف محوله ارائه نمودند.

سپس دکتر آقایی مقدم، رئیس مرکز در خصوص برگزاری دوره های آموزشی برگزارشده با همکاری پژوهشکده میگوی کشور و برنامه های آتی اجرای پروژه های ترویجی در سایت توضیحاتی داد.

دکتر ترکمانی، مدیرعامل شرکت تعاونی میگوی گمیشان ضمن تشکر از پیگیری های مستمر تحقیقات در برگزاری دوره ها و پیشنهاد پروژه اضافه نمود باید در خصوص آموزش سطوح کارگری در مباحث بهداشتی و مدیریت آب نیز درکارگاه های کاربردی برگزار شود.

وی در خصوص بیمه محصول میگو نیز سوالاتی مطرح نمود که نماینده بیمه توضیحات جامعی دراین خصوص ارائه کرد.

مهندس قدمی، پیمانکار احداث کانال آبرسان نیز در خصوص پیشرفت کار توضیحاتی بیان نمود. کارشناسان اداره کل دامپزشکی نیز در خصوص الزامات صدور مجوز بهداشتی و انتقال بچه میگو از استان های جنوبی توضیحاتی دادند.

در پایان مهندس قدس علوی، مدیر کل شیلات استان ضمن تشکر از پیگیری مستمر مراکز و ادارات در حل مشکلات پرورش میگو، به جمع بندی موارد و سوالات مطرح شده پرداخت و در خصوص حق بیمه ی بالای مزارع پیشنهاد نمود پیگیری ها از طریق استاندار و در سطح روسای سازمان ها و وزیر جهاد کشاورزی انجام گیرد.