سامانه سرویس های شهروندی بیمه سلامت راه اندازی شد

با توجه به کاهش کاربرد دفترچه بیمه سلامت و جایگزینی تدریجی نسخه الکترونیک از اول اردیبهشت ماه سال جاری ، جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان سامانه سرویس های شهروندی بیمه سلامت راه اندازی شد .

به گزارش ساجد خبر، مهرداد کمانگری با اعلام این خبر گفت : با توجه به آغاز رسمی طرح نسخه نویسی الکترونیک و کاهش تدریجی  کاربرد دفترچه بیمه سلامت از اردیبهشت ماه سال جاری و جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان ، سامانه سرویس های شهروندی بیمه سلامت راه اندازی شد .

مدیر کل بیمه سلامت استان گلستان ادامه داد : سامانه ارائه خدمات شهروندی با قابلیت هایی اعم از احراز هویت بیمه شده براساس شماره ملی و شماره موبایل امکان تغییر عکس و تمدید اعتبار بیمه ای ، امکان مشاهده کلیه نسخ و  ریز نسخ  شامل نسخ تجویزی و خدمات ارائه شده راه اندازی شده است .

وی اظهار کرد : برای دسترسی به سامانه سرویس های شهروندی بیمه سلامت کلیه شهروندان می توانند از طریق آدرس

https://eservices.ihio.gov.ir//esc به سامانه مراجعه نمایند .