مدیرکل ارشاد گلستان:

۴ شهر گلستان در طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر برگزیده شدند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: در راستای معرفی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر در مجامع بین المللی، چهار شهر استان گلستان در این طرح انتخاب شدند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از مهر، عادله کشمیری اظهاکرد: در راستای معرفی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر در مجامع بین المللی، چهار شهر استان گلستان در این طرح انتخاب شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: ارزیابی طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر در حوزه نه گانه صورت گرفت که در این بین چهار شهر استان گلستان در چهار حوزه انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: در شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر حوزه موسیقی، شهر گنبدکاووس، شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر حوزه مد و لباس شهر آق قلا، شبکه شهرهای خلاق و فرهنگ و هنر حوزه هنرهای تجسمی شهر گرگان و شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر و حوزه صنایع دستی شهر مینودشت به عنوان شهرهای خلاق فرهنگ و هنر معرفی شدند.

وی نقش شهرداری های استان را هم در پیشبرد این هدف و انتخاب شهرهای استان در طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر موثر خواند و از همکاری آنها تشکر کرد.