سرپرست معاونت نهضت آموزش و پرورش گلستان خبر داد

وجود بیش از ۶۸ هزار بی سواد در گلستان

طاشی گفت: بیش از ۶۸ هزار بی سواد در محدوده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در استان گلستان براساس آمار سرشماری سال ۹۵ شناسایی شده است.

به گزارش ساجد خبر، «قربان طاشی» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: با توجه به اینکه کار آموزش و پرورش سواد آموزی است و در این راستا و براساس برنامه ابلاغی هشت هزار سوادآموز را تحت پوشش قرار دادیم.

سرپرست معاونت نهضت آموزش و پرورش گلستان با بیان اینکه این سواد آموزان در سه دوره ثبات، انتقال و تحکیم آموزش می بینند، ادامه داد: دوره سواد همان دوره اول تا سوم ابتدایی، دوره انتقال چهارم تا ششم ابتدایی و دوره تحکیم برای استمرار آموزش در نظر گرفته شده تا آموزش هایی که به این افراد داده می شود فراموش نشود.

طاشی یادآور شد: بیش از ۶۸  هزار نفر بی سواد در محدوده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در استان گلستان براساس آمار سرشماری سال ۹۵ شناسایی شده است و در این راستا در حوزه سواد آموزی با شعار «آموزش تعطیل نیست» در مسیر تحقق شعار سال گام برداشتیم و برای کاهش بی سوادی از سایر ظرفیت ها مثل فضای مجازی و درسنامه استفاده می کنیم.

وی گفت: با هماهنگی صدا و سیما در اردیبهشت تا پایان شهریور از ساعت ۱۶ تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه آموزش تلویزیونی را برای دوره  انتقال در نظر گرفتیم تا جبران کلاس های آموزشی شود و افرادی که سواد آنها در حد ابتدایی است می توانند از این دوره ها استفاده کنند.