کانون مهدویت دانشگاه گلستان برگزار می‌کند:

وبینار ” سواد رسانه‌ای “

به گزارش ساجد خبر، چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۱ کانون مهدویت دانشگاه گلستان وبینار سواد رسانه ای، با موضوع اخبار جعلی و مهارت های مقابله با آن برگزار می کند. مهمان این برنامه دکتر صالح اصغری است.

به گزارش ساجد خبر، چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۱ کانون مهدویت دانشگاه گلستان وبینار سواد رسانه ای، با موضوع اخبار جعلی و مهارت های مقابله با آن برگزار می کند.

مهمان این برنامه دکتر صالح اصغری است.