استاندار گلستان:

همراهی همه دستگاه ها در سالجاری جهت سازگاری با کم آبی ضروری است

استاندار گلستان گفت: همراهی همه دستگاه ها در سالجاری جهت سازگاری با کم آبی ضروری است و باید با اقدامات لازم تلاش کنیم با کمترین خسارت از این بحران عبور کنیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ساجد خبر، هادی حق شناس در جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان اظهار کرد: فزایش دما و کاهش بارندگی ها بنوعی استان را وارد خشکسالی کرده و تمام دستگاه های مرتبط باید در کوتاه ترین زمان ممکن برنامه های خود را برای کاهش عوارض خشکسالی به این ستاد ارائه کنند.

وی افزود: فرونشست زمین در استان از بندرگز تا گالیکش جدی است و نیاز است دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی طرح مطالعات آن را آماده کند تا بتوانیم برنامه های اجرایی پیشگیرانه و یا مقابله ای را برای آن انجام دهیم.
استاندار گفت: تجربه برخی دستگاه ها در استفاده از آب های سطحی برای نیازهای عمومی به جای آب شرب ارزشمند است و باید طرح های جایگزین استفاده از آب شرب در اختیار دیگر دستگاه ها نیز قرار گیرد تا همه بتوانیم مدیریت صحیحی در استفاده بهینه از آب داشته باشیم.