رو شدن باطن ظریف/پایان صدارتی با بدنامی تمام

رو شدن باطن ظریف نشان داد که چندان هم ظریف نیست. زیرا این آشنای ناشی، بدجوری مردود و به سلف لیبرال خود پیوست.

به گزارش ساجد خبر، ناصح گلستانی طی یادداشتی نوشت: به نظر می رسد در اندرونی این دیپلمات ساده لوح، عجیب تعارضی پیش آمده است بطوریکه به نظر می رسد او حتی در نزد اهل منزل تنها مانده و اهل بیت، او را بدلیل این که دلشان در تصرف سرادر است با بیرون زدن دم خروس به شلاق شماتت می نوازند.

آورده اند در ماجرای تحریم تنباکو در اندرونی ناصرالدین شاه اتفاق عجیبی افتاد.منقول است «انیس‌الدوله» محبوب‌ترین زن نزد شاه محسوب می‌شد بطوری که ناصرالدین‌شاه به شدت او را دوست می‌داشت به نظرات و تذکراتش توجه می‌کرد. یکی از وقایعی هم که انیس‌الدوله به شدت در آن بر ناصرالدین‌شاه تاثیر داشت، ماجرای نهضت تحریم تنباکو بود.

پس از اعلام حکم میرزای شیرازی که مردم در کوچه و بازار قلیان‌ها را شکستند و از استعمال توتون و تنباکو خودداری کردند، اهالی دربار شاه نیز به این حکم مذهبی احترام گذاشتند و از آنجا که انیس‌الدوله که زنی خیرخواه و نیک‌کردار بود و از سویی دینداری‌اش او را به تبعیت از مراجع و علما وامی‌داشت، در کنار مردم مبارزه علیه این قرارداد را در پیش گرفت. به دستور انیس‌الدوله زنان تمام قلیان‌ها را از حرمسرا جمع‌آوری کردند و شکستند زیرا جایگاه او در نقش رئیس اندرونی شاه، همه را به تبعیت از او وامی‌داشت.

وقتی ناصرالدین‌شاه متوجه می‌شود که انیس‌الدوله قلیان‌های حرم را شکسته است، از او می‌پرسد: «خانم! چرا قلیان‌ها را از هم جدا و جمع می‌کنند؟» انیس‌الدوله جواب می‌دهد: «برای آنکه قلیان حرام شده.» ناصرالدین شاه متحیر شده و می‌گوید: «که حرام کرده؟» انیس‌الدوله با همان حال می‌گوید: «همان‌کس که مرا به تو حلال کرده است.»

شاه هیچ نگفت و برگشت و برای آنکه مبادا به احترامش لطمه وارد شود، بعد از آن به هیچ ‌یک از نوکران خود دستور نداد قلیان بیاورند و در تمام دربار قلیان‌ها را جمع کردند.

جناب ظریف! مطمئن باش فطرتهای سلیم عقربه محبتشان بسمت شهید سلیمانی است و شما در این میدان، بازی را به سردار جبهه مقاومت واگذار کردید بطوری که حتی بسیاری از همقطاران و اهلبیت تو برای رقیبت(شهید اربا اربا شده معاصر) به نشانه پیروز این میدان دست می زنند و شما در صفحه شطرنج بازی دیپلماسی برای همیشه حذف و از ذهن تاریخی مردم انقلابی و شهیدپرور ایران و کشورهای مظلوم منطقه که با حاج قاسم عهدی دارند؛ در این روزهای پایانی صدارت با بدنامی تمام محذوف و بلکه مردود گشته اید.