نرخ بیکاری زمستان ۹۹ گلستان پایین‌تر از میانگین کشور

نرخ بیکاری استان گلستان در زمستان سال ۱۳۹۹، ۹ درصد اعلام شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان، در زمستان ۹۹ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر در استان گلستان ۹ درصد و در کل کشور ۹.۷ درصد بوده است و گلستان از نظر این شاخص در جایگاه ۱۳ ام کشور قرار دارد.

نرخ بیکاری در مناطق روستایی استان ۹.۷ درصد و مناطق شهری ۸.۵ درصد بوده است.

استان گلستان دارای نرخ بیکاری ۱۳.۹ درصد در زنان و ۸ درصد در مردان است.

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر در استان ۳۷.۱ درصد و در کل کشور ۴۰.۹ درصد است و گلستان از نظر این شاخص در جایگاه ۲۶ ام کشور قرار دارد.

سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص در استان نشان می‌دهد که ۱۷.۲ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی هستند، این در حالی است که میزان این شاخص در کل کشور ۱۰.۸ درصد است.

سهم اشتغال گلستان در بخش خدمات ۴۵.۶ درصد، بخش صنعت ۳۲.۴ درصد و بخش کشاورزی ۲۲ درصد است که استان از نظر سهم شاغلان بخش‌ خدمات در جایگاه ۱۹، بخش صنعت در جایگاه ۱۸ و در بخش کشاورزی جایگاه ۱۳ کشور قرار دارد.

نرخ بیکاری گلستان در زمستان سال ۱۳۹۸، ۱۲ درصد بوده است.