فرماندار گرگان:

مهمترین وظیفه هیات بازرسی انتخابات، حصول اطمینان از اجرای قانون است

فرماندار گرگان گفت: مهمترین وظیفه هیئت بازرسی انتخابات حصول اطمینان از اجرای قانون و پیشگیری مؤثر از وقوع تخلفات است.

به گزارش حبرنگار پایگاه خبری ساجد خبر، محمد حمیدی در اولین نشست هم اندیشی با اعضای هیئت بازرسی شهرستان گرگان گفت‌:بازرسان براساس شرح وظایفی که دارند موظف به جلوگیری از بروز جرایم انتخاباتی و همچنین بازرسی روند برگزاری با هدف پیشگیری از وقوع تخلف هستند.

وی افزود: در ادامه رئیس هیئت بازرسی انتخابات، گزارشی از مقدمات فراهم شده و اقدامات صورت گرفته جهت تسریع در فرآیند کار هیات بازرسی درسطح شهرستان گرگان را ارائه داد.