مسئول “مجمع وفاق اسلامی”

نقش دانشگاه مذاهب در معادلات شهری و منطقه ای را جدی بگیریم!

به گزارش ساجد خبر، صالح کاهانی طی یادداشتی برای انتصاب دکتر بیارجمندی به سمت دانشگاه مذاهب گنبدکاووس نوشت:

دانشگاه در سراسر کشور باید کارخانه پاسخگوی مسائل محلی و تقویت کننده گفتمان تخصصی پیشرفت و نگاه تمدنی باشد.

درتاریخ هفتم آذرماه۹۷ دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه استان گلستان در گنبدکاووس افتتاح گردید. رویدادی که با توجه به تنوع مذهبی وقومی این منطقه و جایگاه تاریخیِ کهن‌شهرِ جرجان ومفاخر آن ولزوم تقویت نگاه تمدنی و همزیستی مسلمانان و رسیدن به گفتمان غنی و پایدار در دوران معاصر، اهمیت آن را فزاینده می کند.

در منقبت جایگاه تاریخی این دیار کهن شاید بتوان”مردان نامی جرجان همچون ابوسعید جرجانی، ریاضیدان و ستاره‌شناس قرن سوم؛ ابوالحسن علی‌بن عبدالعزیز جرجانی، قاضی وادیب قرن چهارم؛ ابوبکر عبدالقاهر جرجانی، ادیب و نحوی قرن پنجم؛ فخرالدین اسعد جرجانی، شاعر بزرگ قرن پنجم؛ ابوالحسن بن محمد لامعی جرجانی،شاعر قرن پنجم؛ اسماعیل بن حسین جرجانی، از پزشکان مشهور قرن ششم؛ و میر سید شریف جرجانی، عالم و متکلم و ادیب قرن هشتم و نهم نام برد.”در قرون اسلامی هموار در متون کهن از حضور عالمان شیعه و سنی در این دیار یاد شده وهمواره منشا تحولات مختلفی بوده است.

“دانشگاه مذاهب اسلامی نیز برآن است تا با پایبندی بر اصول دین وتقریب،تداوم بخش آموزه های پیامبر اکرم (ص) و احیای حوزه های علمیه اسلامی درصدر اسلام باشد. حوزه های علمیه شیخ طوسی در کرخ بغداد آنچنان ناظر به جمع کلمه بود که بسیاری ازعلمای اهل سنت در آن استفاده می کردند و علمای بزرگ شیعی چون علامه حلی، شهید اول وشهید ثانی گذشته از تحصیل در حوزه های شیعه، از حوزه های اهل سنت در بغداد،مصر، مکه ، مدینه، الخلیل ،دمشق و قدس استفاده فراوان کرده اند.”

نقش دانشگاه در توسعه شهری و منطقه ای پراهمیت است!

کار علمی پیرامون وحدت و تقریب مذاهب راهگشای بسیاری از چالش های سیاسی-امنیتی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی مبتنی بر دانش عمومی، رفتارها وتصمیمات مطلوب تری را برای منطقه رقم خواهد زد.

تاثیر بر آسیای مرکزی و جهان اسلام “دانشگاه مذاهب اسلامی”، میتواند موجب تقویت سیاست گذاری و فرهنگ سازی در سطوح مختلف شود تا وحدت عملی و روابط ملت‌های مسلمان در حوزه های مختلف بصورت عینی و عملی! ایجاد شود.

این دانشگاه همچنین میتوان با رویکرد تخصصی تر بستر مناسبی برای تولید آثارهنری و گسترش ادبیات تمدنی مطابق نیاز مخاطب جهان اسلام باشد.

باید مدیران از جزیره ای عمل کردن پرهیز کنند و کار ترکیبی، مشترک و هم‌افزایی با اتصال حلقه های میانی و فعالان مردمی را پی بگیرند