برقراری پرواز به اهواز از فرودگاه شهدای گرگان

پرواز مسير اهواز- گرگان- اهواز توسط شرکت هواپيمايي کارون برقرار مي شود.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی فرودگاه های گلستان، پرواز مسیر اهواز- گرگان_اهواز از هفتم اردیبهشت با هواپیمای تایپ F100 شرکت هواپیمایی کارون در روز های سه شنبه هر هفته انجام می شود.

 ساعت خروج این پرواز از اهواز۰۷:۳۰،  ورود به فرودگاه گرگان ۰۹:۰۰ و  خروج آن از گرگان۰۹:۴۵ است.

با برقراری این پرواز در مسیر اهواز، تعداد پروازهای هفتگی فرودگاه گرگان به ۹۷ سورتی افزایش می یابد.