آغاز فرآیند انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان گلستان

راه و شهرسازی گلستان مدیرکل راه وشهرسازی گلستان از ابلاغ نظام نامه نهمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان و آغاز فرآیند آن خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ( گلستان)، حسین محبوبی مدیرکل راه وشهرسازی گلستان اظهار داشت: نظام نامه نهمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغ و فرآیند انتخابات اعضای هیات مدیره مذکور آغاز شد.

وی افزود: اقدامات اولیه آمادگی در حوزه معاونت مسکن و ساختمان این اداره کل انجام  و احکام اعضای دستگاه نظارت و هیات اجرایی استان ابلاغ شده است.

محبوبی افزود: انتخاب اعضای  هیات اجرایی استان طبق مفاد ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی قانون انجام شده است.

وی ادامه داد: مهلت پذیرش تقاضای نامزدهای عضویت در هیات مدیره از روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت امسال آغاز خواهد شد و به مدت پانزده روز ادامه خواهد داشت، بعداز پایان مهلت پذیرش، فرآیند بررسی وضعیت متقاضیان آغاز  و اقدامات لازم برای دریافت استعلام از مراجع ذیربط ظرف یک ماه انجام می پذیرد و تصمیم نهایی در خصوص صلاحیت نامزدها اتخاذ و در هفته اول تیر ماه جاری به نامزدهای رد صلاحیت شده اعلام خواهد شد.

وی افزود: پس از وصول شکایات و رسیدگی به آنها ، نظر قطعی در مورد کلیه نامزدها اعلام خواهد شد و پس از تایید اولیه  نامزدها ی عضویت در هیات مدیره سازمان استان و اعلام نظر اولیه به هیات اجرایی، فهرست نهایی از سوی دستگاه نظارت استان تایید خواهد شد.

محبوبی خاطرنشان کرد:  فهرست نهایی نامزدها از روز دوشنبه ۲۸ تیرماه امسال در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

گفتنی است: برنامه زمان‌بندی و نظام نامه انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام کاردانی ساختمان استان که مقرر شده است همزمان با نهمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان  برگزار شود متعاقبا اعلام  و انتخابات در هفته سوم مرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.