استاندار گلستان:

گلستان رتبه پنجم کشور در پرداخت تسهیلات رونق تولید را داراست

استاندار گلستان گفت: گلستان رتبه پنجم کشور در پرداخت تسهیلات رونق تولید را داراست و تنها از جلسه پیشین تا به امروز ۲۴ فقره تسهیلات به ارزش ۱۰۲ میلیارد تومان به تولیدکنندگان پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، هادی حق شناس در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با اعلام این مطلب اظهار کرد: هدف ما حل مشکلات تولید خصوصا در زمینه تسهیلات بانکی است و تلاش داریم با پرداخت اصل بدهی توسط تولیدکنندگان در فرع و جریمه به آنها کمک کنیم

وی افزود: گلستان در پرداخت تسهیلات کشاورزی و همچنین تسهیلات نوسازی و بازسازی جایگاهی خوبی در کشور دارد

باستاندار گفت: بانک ها در سال تولید، پشتیباتی ها و مانع زدایی ها همکاری مضاعفی در ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی داشته باشند تا از این طریق بتوانیم زمینه بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال را فراهم آوریم