معرفی مدیر کل جدید دیوان محاسبات گلستان

مدیر کل جدید دیوان محاسبات گلستان امروز معرفی شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از خبرگزاری صداوسیمای گلستان امروز در مراسمی با حضور دادستان دیوان محاسبات کشور غلامحسین زارعی به عنوان مدیرکل جدید دیوان محاسبات گلستان معرفی و از زحمات سید احمد حسین زاده مدیر کل پیشین قدردانی شد.

دادستان دیوان محاسبات کشور در این مراسم با اشاره به مسئولیت حساس دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی گفت : نظارت قوی سبب می شود مدیران در روند کار خود سریعتر و بهتر عمل کنند.

کامیارافزود : نزدیکی دستگاهها به دیوان محاسبات و ارتباط تنگاتنگ آنها سبب توسعه می شود و دستگاهها باید دیوان را حامی خود بدانند .

دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین افزود : توجه به مسائل معیشتی مردم باید محور اصلی کار دیوان قرار گیرد و مردم اگر احساس کنند دولت در رساندن خدمات توانمندی ندارد ، اعتماد خود را از دست می دهند و احتکار و افزایش قیمت ها بیشتر می شود.