دادستان دیوان محاسبات کشور در گرگان:

ماموریت مهم دیوان محاسبات همکاری با تمامی دستگاه هایاجرائی است

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: ماموریت مهم دیوان محاسبات این است که در کنار تمامی دستگاه های کشور قرار گیرد و با راهنمایی و تعامل با آنان برای موفقیت آن ها کمک کند. دیوان محاسبات اصلا دنبال مچ گیری نیست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ساجد خبر، علی کامیار عصر امروز در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی گرگان اظهار کرد: با عنایت به فرموده مقام معظم رهبری در خصوص امسال به عنوان “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی‌ها” فرصت مهمی است تا وزارت جهادکشاورزی از آن استفاده بهینه نماید.

وی افزود: خواسته ها و توقعات از وزارت جهادکشاورزی واقعا بالاست، ولی آیا در عوض امکانات، اعتبارات و… به اندازه کافی در اختیار این وزارت گذاشته اند؟ جواب مشخص است که امکانات کافی نیست و کم هست.

دادستان دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: دیوان محاسبات هم در استان و هم در کشور آمادگی کامل دارد برای رشد و ارتقای بخش کشاورزی، برای جذب منطقی اعتبارات، اجرای پروژه ها و… کمک کند و با حذف موانع تولید و با همکاری هم شاهد توسعه و افزایش تولید باشیم.