رییس مرکز بهداشت شهرستان گرگان

لازمه واکسینه شدن ثبت اطلاعات در سامانه “ناب” است

رییس مرکز بهداشت شهرستان گرگان با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات سامانه برآورد نیازمندی واکسن صورت می پذیرد، گفت: در حال حاضر بر اساس اطلاعات ثبت شده جمعیت بالای 65 سال شهرستان 35 هزار نفر است که 70 درصد شهرستان ثبت سامانه ناب هستند.

به گزارش ساجد خبر، مرتضی غلامی در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما در خصوص واکسینه شدن کادر درمان شهرستان گرگان نسبت به بیماری کرونا، اظهار کرد: در گرگان ۹۵ درصد کادر بهداشت و درمان نسبت به بیماری کرونا واکسینه شده اند.

رییس مرکز بهداشت شهرستان گرگان با بیان اینکه تنها برخی از کادر درمانی بخش خصوصی این واکسن را دریافت نکرده اند، خاطرنشان کرد: نظام پزشکی کادر درمان بخش خصوصی را هماهنگ کرده تا در زمان و مکان مشخصی کار واکسینه آن ها انجام شود و تا آخر هفته آینده کار واکسیناسیون کادر درمان در سطح شهرستان به پایان می رسد.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه تمام خدمات بهداشتی و درمانی سامانه ای شده، افزود: سامانه مربوط به دانشگاه گلستان سامانه ناب است که باید اطلاعات شهروندان در آن ثبت شود.

غلامی با درخواست از مردم برای مراجعه به پایگاه های بهداشت و درمان در سطح محلات شهرستان گرگان در خصوص ثبت اطلاعات درمانی خانوار، عنوان کرد: در روستا ها اطلاعات کامل است اما در سطح شهرستان به دلیل جغرافیای گسترده مردم به مراکز جامع سلامت مراجعه کنند تا پرونده الکترونیک برای آن ها ثبت شود.

رییس مرکز بهداشت شهرستان گرگان با اشاره به اینکه بر اساس همین اطلاعات برآورد نیازمندی واکسن صورت می پذیرد، ابراز کرد: در حال حاضر بر اساس اطلاعات ثبت شده جمعیت بالای ۶۵ سال شهرستان ۳۵ هزار نفر است که ۷۰ درصد شهرستان ثبت سامانه ناب هستند و مابقی ثبت این سامانه برای دریافت واکسن و سایر خدمات بهداشت و درمان ثبت این سامانه نیستند.

وی، گفت: واکسیناسیون برای سنین بالای ۲۰ سال است که بر اساس اولویت اعلامی وزارت بهداشت و اطلاعات سامانه ناب فراخوان مردم و اولویت ها برای دریافت واکسن صورت می پذیرد.