دبیر ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر گلستان:

امر به‌ معروف سراسر محبت است

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر گلستان گفت: به دنبال نهادینه کردن رویکرد واقعی امربه‌معروف که سراسر محبت و به دور از خشونت است، هستیم.

به گزارش ساجد خبر، یاسر قزوهی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این ستاد به دنبال احیا و نهادینه کردن فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه است.

وی بیان کرد: ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر باید زمینه‌ای را فراهم کند که ساختار جامعه به گونه‌ای شود، مردم به سمت معروف‌ها حرکت کنند و از بدی‌ها بازداشته شوند.

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر گلستان با تأکید بر اهمیت بازدارندگی جرائم، افزود: این ستاد باید زمینه نظارت همگانی را فراهم کند و فضایی شکل بگیرد که منافع مردم در منکرات نباشد.

قزوهی خاطرنشان کرد: متأسفانه در گذشته به دلایل مختلف، فرهنگ امربه‌معروف بد جا افتاده است و به دنبال هستیم که با همکاری رسانه‌ها رویکرد واقعی امربه‌معروف که سراسر محبت و به دور از خشونت است را نهادینه کنیم.

وی با اشاره به ضعف آموزش در این امر، گفت: طریقه امربه‌معروف را هیچ‌کسی در هیچ کجا به ما یاد نداده و نیاز است که با همکاری رسانه‌ها این کار صورت گیرد.

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر گلستان خاطرنشان کرد: اگر امربه‌معروف و نهی از منکر را به‌درستی به مردم معرفی کنیم، همه از آن استقبال می‌کنند.