استاندار گلستان خبر داد :

صدور شناسنامه ایرانی برای ۵۵۰۰ نفری که دارای مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی هستند

استاندار گلستان اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ۵۵۰۰ فرزند , با مادران ایرانی و پدران خارجی در گلستان شناسنامه صادر می شود.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از گلستان ما ؛ هادی حق شناس استاندار گلستان در مراسم رونمایی از اولین شناسنامه فرزندانی با مادران ایرانی و پدرانی خارجی تصریح کرد:مصوبه مجلس اقدامی قانونی است که جای تشکر دارد و بواسطه آن فرزندان مادران ایرانی می توانند از شناسنامه ایرانی برخوردار شوند.

وی افزود: این فرزندان از هویت و شناسنامه ایرانی برخوردار خواهند شد.

استاندار گلستان : امروز اولین شناسنامه ها برای۴ فرزند صادر شد و طی چند ماه آتی برای تمامی ۵۵۰۰ نفری که دارای مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی هستند، شناسنامه ایرانی صادر می شود.