مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان خبر داد:

تشکیل پرونده میلیاردی برای احتکار تخم مرغ

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان گفت: پرونده میلیاردی محتکر تخم مرغ در دستور کار تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت.

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار ساجد خبر با ذکر این مطلب اظهار کرد: در پی گزارشات مردمی مبنی بر انبار و نگهداری تخم مرغ توسط یک فروشنده بعد از بررسی موضوع توسط سازمان صمت ، پرونده تخلفاتی این شخص به اتهام عرضه خارح از شبکه و گرانفروشی با ارزش تخلفاتی بیش از یک میلیارد و یکصد و بیست و یک میلیون ریال در شعبه بدوی این ادراه کل در خال رسیدگی است.

وی افزود: با توجه به گرانی های اخیر در بازار و ضورورت جلوگیری از سوء استفاده بعضی از سودجویان فرصت طلب و در ارجیا فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر نظارت جدی تر بر فعالیت های اقتصادی و برخورد قانونی با متخلفان و آغاز ماه مبارک رمضان که تقاضا برای خرید برخی اقلام خوراکی افزایش می باید ، تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه های مرتبط اقدامات خود را تشدید کرده و در این راستا نظارت بر فعالیت های تولیدی ، موادغذایی و عمده فروشان در اولویت قرار دارد.