مدیرجهاد کشاورزی بندرگز:

کشاورزان تنها در نسق ها به کشت شالی اهتمام داشته باشند

حسینی گفت: با توجه به محدودیت های منابع آبی و شرایط اقلیمی کشاورزان تنها در نسق ها به کشت شالی اهتمام داشته باشند.

به گزارش ساجد خبر، «سید مجتبی حسینی» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی کشاورزان در بحث درختان هسته دار باید در حوزه مدیریت تغذیه ای اقداماتی را انجام دهند و از کودهای ریز مغزی و ازته  استفاده کنند.

مدیرجهاد کشاورزی بندرگز  ادامه داد: این اقدام می تواند درخت را قوی تر کند و باعث می شود درخت بار خوبی داشته باشد و ریزش میوه نیز با تغذیه مناسب درختان  در باغات هسته دار کمتر می شود.

حسینی یادآور شد: باغداران انار نیز در بندرگز باید مراقب بیماری قارچی مثل لکه برگی باشند و کارشناسان ما در بازدیدها نسبتا با این آفت رو به رو شدند و باغداران باید در صورت نیاز با همفکری کارشناسان نسبت به سمپاشی لازم اقدام کنند.

وی افزود: شته در باغات شهرستان بندرگز نیز مشاهده شده که باید مبارزه با این آفت نیز در دستور کار قرار گیرد، شپشک توت  در این مرحله در اوج تخم ریزی قرار دارد و تا ۱۵ روز دیگر باید نسبت به سمپاشی باغداران اقدام کنند.

مدیرجهاد کشاورزی بندرگز ابراز داشت: با توجه به محدودیت آبی و شرایط اقلیمی از کشاورزان انتظار داریم که بحث کشت شالی  را جز در نسق ها انجام ندهند تا آبی که می تواند پشتیبانی برای آیندگان باشد از دست ندهیم.