معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار مینودشت::

سال گذشته اشتغال ۱۷۰۴ نفر توسط دستگاههای اجرایی شهرستان در سامانه رصد ثبت شد

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار مینودشت گفت: سال گذشته تعداد ۱۴۰۷ نفر اشتعال توسط دستگاههای اجرایی شهرستان ایجاد ودر سامانه رصد ثبت شده است.

 

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، مصطفی لو با گرامیداشت نامگذاری شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان تولید پشتیبانی ها موانع زدایی ها اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با شناسایی موانع ورفع آن زمینه ایجاد امنیت برای جذب  سرمایه گذاری وایجاد اشتغال پایدارتر شهرستان را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه نقشه راه را مقام معظم رهبری به زیبایی برای مابیان کردند افزود. این ماهستیم که باید با آسیب شناسی واستفاده از تمام ظرفیت‌ها زمینه تولید واشتعال رافراهم تا نرخ بیکاری در شهرستان  کاهش یابد.

مصطفی لو  در ادامه از اجرای طرحهای زود بازده در ۸ روستای شهرستان از محل اعتبارات بنیاد برکت  واجرای طرح روستای بدون بیکار وهر روستا یک محصول وتقویت صندوقهای خرد زنان روستایی ار محل اعتبارات صندوق کار آفرین در سال ۱۴۰۰  خبر داد و  افزود: با همت وتلاش دستگاههای اجرایی در سال گذشته تعداد ۱۴۰۷ نفر اشتعال توسط دستگاههای اجرایی شهرستان ایجاد ودر سامانه رصد ثبت شده است.

گفتنی است، در این جلسه مقرر شد در اولین فرصت مدیران در حوزه اشتعال آسیب شناسی وراههای اجرایی وعملیاتی را به دبیرخانه ارائه تا متناسب با نوع آسیب وموانع جلسات تخصصی با حضور بانکهای عامل ودستگاههای مرتبط تشکیل واقدام گردد