رییس بسیج اصناف گلستان خبر داد؛

ورود قرارگاه ۱۷ ربیع به چالش های حوزه آرد و نان/ ۷۵۰ بازرسی تخصصی از خبازی های گلستان

مهقانی با بیان اینکه در 5 روز گذشته 750 بازدید تخصصی از خبازی ها صورت گرفته که بسیج اصناف و ادارات کل مرتبط در آن حضور دارند، گفت: نانوایی ها یک ساعت و نیم مانده به اذان مغرب حق پختن نان روغنی ندارند.

به گزارش ساجد خبر، ابراهیم مهمقانی در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما در خصوص ورود قرارگاه ۱۷ ربیع به بازرسی های حوزه آرد و نان، اظهار کرد: شبکه خبازان سفارش دهنده آرد، کارخانه جات، شبکه حمل آرد در سطح استان و خبازان تولید کننده نان از جمله شبکه های مهمی هستند که نیازمند نظارت جدی هستند.

رییس سازمان بسیج اصناف با بیان اینکه حدود ۲۴۰۰ نانوایی در سطح استان وجود دارد که بین آن ها ۱۲هزار و ۵۰۰ کیسه آرد توزیع می شود، خاطرنشان کرد: مدتی است کیفیت نان مصرفی پایین آمده که باعث صف های نان شده است.

وی با اشاره به کاهش وزن چانه خمیر نان، افزود: در کنار تمام این موارد برخی از نانوایی ها تعطیلی خودسرانه دارند که در کنار آن نیز آرد خارج از شبکه عرضه می کنند.

مهقانی، تصریح کرد: برخی نانوایی ها آرد دولتی که کیسه ای ۳۵ هزار تومان است را در بازار حدود ۱۸۰ هزار تومان خرید و فروش می کنند به همین جهت اگر نانوایی ۵ کیسه را بفروش برساند روزانه یک میلیون تومان درآمد خالص خواهد داشت.

رییس سازمان بسیج اصناف با اشاره به معضل افزایش نهاده های دامی که منجر به استفاده دامداران از نان خشک شده، ابراز کرد: تامین این خواسته دامداران توسط برخی از خبازی ها باعث کاهش ساعت کاری خبازی ها و افزایش صف های نانوایی شده است.

وی با اشاره به عدم کمبود موجودی آرد در ۳۳ کارخانه آرد استان، عنوان کرد: حدود ۱۰۰ هزار تن موجودی آرد داریم اما برخی از کارخانه ها گزارشاتی رسیده که در حال عرضه خارج از شبکه آرد هستند.

مهقانی با بیان اینکه در ۵ روز گذشته ۷۵۰ بازدید تخصصی از خبازی ها صورت گرفته که بسیج اصناف و ادارات کل مرتبط در آن حضور دارند، گفت: نانوایی ها یک ساعت و نیم مانده به اذان مغرب حق پختن نان روغنی ندارند.