مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان:

مقام چهارم گلستان در پویش “من مادرم،بچه‌های ایران فرزند من” در کشور

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان گفت که این استان با همراهی خیران و مشارکت آنان در امر مدرسه‌سازی مقام چهارم کشوری پویش "من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من" را کسب کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری ساجد خبر، یاسر لیوانی با اعلام این خبر اظهار کرد: این پویش با رویکرد مشارکت بیشتر بانوان در امور مدرسه‌سازی از دی ماه پارسال تا ۲۴ فروردین امسال در راستای اجرای طرح تحولی مشارکت‌های مردمی و طرح آجر به آجر انجام شد.

پویش “من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من” بخشی از طرح ملی “آجر به آجر” است.

وی افزود: در این پویش ۴۸ هزار خیر گلستانی که بیشتر از بانوان بودند افزون بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای مدرسه سازی کمک کردند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان گفت: سهم خیرین خُرد که با پرداخت حداقل ۱۰۰ هزار ریالی در این پویش شرکت کرده بودند، یک میلیارد و صد میلیون ریال و سهم خیرین کلان پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بود.