مدیر کل کمیته امداد گلستان:

حق بیمه تامین اجتماعی ۲۴۳۵مددجوی گلستانی پرداخت شد

مدیر کل کمیته امداد استان گلستان گفت :حق بیمه تامین اجتماعی ۲۴۳۵مددجوی گلستانی با هدف توانمند سازی و بهره مندی از مستمری بازنشستگی توسط کمیته امداد استان پرداخت شد .

به گزارش حبرنگار ساجد خبر، عیسی بابایی با اعلام این خبر اظهار کرد :حق بیمه تامین اجتماعی ۲۴۳۵مددجوی تحت حمایت این نهاد در سال ۹۹ با تخصیص اعتبار ۴ میلیارد و ۵۷۶ میلیون تومان برای بهره مندی از مزایای بیمه بازنشستگی ،فوت و از کار افتادگی پرداخت شد .
بابایی با اشاره به گسترش چتر حمایتی کمیته امداد برای مددجویان عنوان کرد :دو گروه از مددجویان شامل زنان سرپرست خانوار ۴۵تا ۵۰ سال و مجریان طرحهای اشتغال و خود کفایی ۱۸ تا ۵۰ سال در حال حاضر از این خدمت بهره مند می شوند . براین اساس زنان تا ۵۵ سال و آقایان تا ۶۰ سالگی در صورت پرداخت حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه ، مستمری بگیر تامین اجتماعی و از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج می شوند .
وی افزود : در سال ۹۹ ،حق بیمه تامین اجتماعی ۱۸۵۳ زن سرپرست خانوار و ۵۸۲ مجری طرح اشتغال تحت حمایت کمیته امداد واریز شده است .
مدیرکل کمیته امداد استان گلستان خاطر نشان کرد :بیمه های اجتماعی به عنوان یکی از اساسی ترین برنامه های این نهاد برای تامین امنیت اقتصادی مددجویان است که تضمین کننده آسایش و رفاه این افراد در آتیه را فراهم می نماید.
بابایی با اشاره به نگاه بلند مدت این نهاد بمنظور توانمند سازی مددجویان افزود :در سال ۹۹ برای تعداد ۲۷۶ نفر شامل ۲۲۲ نفر زن سرپرست خانوار و ۵۴نفر از مجریان طرحهای اشتغال که دارای ۹ سال سابقه بیمه پردازی و ۵۵ سال سن بودند ، مبلغ ۱ میلیارد و۴۵۰ میلیون تومان بصورت بلا عوض اختصاص و بمنظور خرید سنوات یکسال باقی مانده ، با هدف توانمند سازی وخروج پایدار از چرخه حمایت امداد ، بحساب تامین اجتماعی واریزگردید که بحمدالله این مددجویان مشمول دریافت مستمری بازنشستگی و از خدمات مربوطه نیز بهره مند شدند .