مدیرکل هواشناسی گلستان:

ماندگاری برف در گلستان رو به کاهش است

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت که با وجود افزیش سطح پوشش برف ارتفاعات استان نسبت به سال زراعی گذشته، میزان ماندگاری برف در گلستان رو به کاهش است.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی اظهار داشت: نتایج بدست آمده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که میانگین سطح پوشش برف در استان همزمان با سال زراعی جاری چهار درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته اما در مقایسه با میانگین بلند مدت ۵۴ درصد بیشتر شد.

مدیرکل هواشناسی گلستان ادامه داد: ریزش برف در گلستان به طور معمول هر ساله اواسط آبان ماه رخ می‌دهد و از سوی دیگر از اواخر فروردین ذوب برف آغاز می شود.

داداشی اظهار داشت: از لحاظ بیشینه سطح پوشش، بارش برف در سال زراعی جاری ۸۴ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شد.

به گفته وی بیشترین میزان پوشش برف پارسال گلستان در بهمن ماه به میزان ۱۱ هزار کیلومتر مربع اتفاق افتاد که این میزان برای سال قبل حدود هفت هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع بود.