مدیرکل کمیته امداد گلستان :

حق بیمه تامین اجتماعی برای ۲۴۳۵مددجوی گلستانی پرداخت شد

بابایی گفت: حق بیمه تامین اجتماعی دو هزار و ۴۳۵ مددجوی گلستانی با هدف توانمند سازی و بهره مندی از مستمری بازنشستگی توسط کمیته امداد استان پرداخت شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از گلستان ما؛ عیسی بابایی اظهار کرد: حق بیمه تامین اجتماعی دو هزار و ۴۳۵ مددجوی تحت حمایت این نهاد در سال ۹۹ با تخصیص اعتبار ۴ میلیارد و ۵۷۶ میلیون تومان برای بهره مندی از مزایای بیمه بازنشستگی ،فوت و از کار افتادگی پرداخت شد.

وی با اشاره به گسترش چتر حمایتی کمیته امداد برای مددجویان، افزود: دو گروه از مددجویان شامل زنان سرپرست خانوار ۴۵ تا ۵۰ سال و مجریان طرحهای اشتغال و خودکفایی ۱۸ تا ۵۰ سال در حال حاضر از این خدمت بهره مند می شوند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان ادامه داد: براین اساس زنان تا ۵۵ سال و آقایان تا ۶۰ سالگی در صورت پرداخت حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه، مستمری بگیر تامین اجتماعی و از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج می شوند.

بابایی افزود: در سال ۹۹، حق بیمه تامین اجتماعی یک هزار و ۸۵۳ زن سرپرست خانوار و ۵۸۲ مجری طرح اشتغال تحت حمایت کمیته امداد واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: بیمه های اجتماعی به عنوان یکی از اساسی ترین برنامه های این نهاد برای تامین امنیت اقتصادی مددجویان است که تضمین کننده آسایش و رفاه این افراد در آتیه را فراهم می کند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به نگاه بلندمدت این نهاد به منظور توانمندسازی مددجویان افزود: در سال ۹۹ برای تعداد ۲۷۶ نفر شامل ۲۲۲ نفر زن سرپرست خانوار و ۵۴ نفر از مجریان طرحهای اشتغال که دارای ۹ سال سابقه بیمه پردازی و ۵۵ سال سن بودند، مبلغ یک میلیارد و۴۵۰ میلیون تومان بصورت بلاعوض اختصاص و بمنظور خرید سنوات یکسال باقی مانده، با هدف توانمند سازی وخروج پایدار از چرخه حمایت امداد، بحساب تامین اجتماعی شد که این مددجویان مشمول دریافت مستمری بازنشستگی و از خدمات مربوطه نیز بهره مند شدند.