دبیر ستاد انتخابات گلستان خبر داد

افزایش ۷ درصدی ثبت نام داوطلبان شورای اسلامی روستا در گلستان/ ۷ اردیبهشت نتایج صلاحیت داوطبان شورای شهر اعلام می شود

کاظمی از افزایش هفت درصد ثبت نام داوطلبان شورای اسلامی روستا در گلستان خبر داد و گفت: هفت هزار و ۴۶۵ نفر در روستاها برای شورای اسلامی روستا ثبت نام کردند.

به گزارش ساجد خبر، «سیدمحسن کاظمی» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: امسال انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و تیره های عشایری را در پیشرو داریم که ثبت نام از داوطلبان انجام شده و پرونده این داوطلبان در هیئت های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است و در  هیئت نظارت شهرستان قرار دارد.

دبیر ستاد انتخابات گلستان ادامه داد: مطابق برنامه ریزی انجام شده تا ۶ اردیبهشت هیئت نظارت برای صلاحیت داوطلبان اظهار نظر می کند و از هفتم اردیبهشت لیست افرادی که صلاحیت آنها تایید شده به فرماندار ارائه می شود و پس از آن تایید صلاحیت های داوطلبان شورای اسلامی شهر اعلام خواهد شد.

کاظمی از افزایش هفت درصد ثبت نام داوطلبان شورای اسلامی روستا در استان گلستان خبر داد و گفت: هفت هزار و ۴۶۵ نفر در روستاها برای شورای اسلامی روستا ثبت نام کردند و این مهم نشان می دهد آینده روستا برای روستائیان حائز اهمیت است.

وی گفت: از مجموعه داوطلبانی که برای شورای اسلامی روستا ثبت نام کردند ۴۹۶ نفر شامل ۶.۶۴ درصد خانم هستند و ۶ هزار و ۹۶۹ نفر بیش از ۹۳ درصد مرد هستند.

دبیر ستاد انتخابات گلستان بیان کرد: پرونده این داوطلبان به عنوان روسای هیئت اجرایی بخش مورد رسیدگی قرار می گیرد و پس از استعلام از منابع هیئت اجرایی بخش فرصت دارد تا ۱۵ اردیبهشت صلاحیت را بررسی کند.