مدیر کل دفتر امور عمرانی استانداری گلستان:

۱۳.۸ میلیارد تومان به تکمیل طرح های شهرداری های استان اختصاص یافت

مدیر کل دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری گلستان گفت: مبلغ 13.8 میلیارد تومان به تکمیل طرح های تینه تمام شهرداریهای استان اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، عفت همدم با اعلام این خبر اظهار کرد: سازمان شهرداری و دهیاری های کشور در بهمن و اسفند ۹۹  از محل اعتبارات ماده ۵۸ قانون الحاق، مبلغ  ۱۳.۸ میلیارد تومان به تکمیل طرحهای شهرداری های استان اختصاص داده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت اجرای هر چه کیفی تر طرح های شهرداری ها و ارتباط مستقیم آن با سطح رضایتمندی شهروندان، کارگروه ویژه به منظور نظارت بر این طرح ها تشکیل شده است.

همدم گفت: این مساله به صورت ویژه در سال جدید و به صورت مستمر در دستور کار استانداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: شهرداران باید بر رعایت دقیق اصول و ضوابط فنی در اجرای طرح ها نظارت داشته یاشند .

به گفته همدم شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها متعهد به اختصاص مبلغ ۳۶.۸ میلیارد تومان به عنوان سهم مشارکت شعرداری از منابع خود، جهت تکمیل طرح های نیمه تمام هستند که تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ آن ها به باید به بهره برداری یرسانند.