فرماندار کلاله:

خبازان کلاله ای گواهی نامه مهارت در یافت می کنند

فرماندار کلاله گفت: به منظور افزایش مهارت خبازان و بهره وری صنعت نان ، کلاس آموزشی خبازان با همکاری اداره فنی و حرفه ای در کلاله برگزار می شود و خبازان گواهی مهارت دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، ابراهیمی تودرورای  در جلسه شورای آرد و نان این شهرستان با اعلام این مطلب اظهار کرد: شرکت در این دوره آموزشی برای کلیه خبازی ها شهرستان الزامی است و خبازانی که در این دوره ها شرکت نکنند، سهمیه آرد آنان کاهش می یابد.

در ادامه رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کلاله نیز گفت: نتایج این دوره که توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان به عنوان پایلوت کشوری برگزار می شود به تمامی استان های کشور تعمیم داده می شود.

شیخ افزود: خبازارن پس از گذراندن دوره های آموزشی گواهی نامه مهارت کسب می کنند که در خارج از کشور هم دارای اعتبار است.