فرماندار گرگان:

حمایت از اشتغال معتادان بهبود یافته در اولویت است

فرماندار گرگان گفت: یکی از مهمترین بهبود یافتگان مواد مخدر حمایت های اجتماعی و اقتصادی از آنان است و حمایت از استغال آنان در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، محمد حمیدی در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان با اعلام این مطلب اظهار کرد: پرداخت تسهیلات اشتغال به بهبود یافتگان یی از راههای حمایت اط این افراد است تا آنان نیز بتوانند با توجه به موقعیت و شرایط از این تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی لازم را نسبت به ارائه تسهیلات شغلی برای معتادان بهبود یافته در نظر داشته باشد .

حمیدی گفت: نظارت بر عملکرد کمپ های ترک اعتباد و مراکز درمانی سرپایی ام. ام. تی باید بیش از گذشته تشدید شود  و دستگاه های متولی بویژه اداره بهزیستی و د انشگاه علوم پزشکی نسبت به بررسی بر روند اجرائی این مراکز به طور جدی اقدام کنند.