فرماندار گرگان :

تفاهم وزارت کشور و آموزش و پرورش به تحول زیرساخت فضای آموزشی منجر می شود

فرماندار گرگان گفت؛ موضوع تفاهم‌نامه در جهت استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش و وزارت کشور برای فعال کردن شورای آموزش و پرورش به منظور تحول در فضای آموزشی است، که با توسعه همکاری‌ها و اجرای این تفاهم‌نامه گام‌های موثری در توسعه علمی زیرساخت های کشور برداشته میشود.

به گزارش پایگاه خبری ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری گرگان، محمد حمیدی در جلسه شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: اجرایی نمودن مفاد این تفاهم نامه و بهره برداری از ظرفیت های مهمی که در آن وجود دارد نیازمند همکاری و همراهی همه ی مدیران مربوطه می باشد که در این راستا، شورای راهبری با کمیته های تخصصی تشکیل و برفرآیند عملیاتی نمودن مفاد آن نظارت خواهد کرد.

وب افزود: مهم ترین دستگاهی که میتواند در جهت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش گرگان نقش مهم و اساسی ایفا کند شهرداری می باشد و باید همکاری مناسبی در این راستا صورت بگیرد. به همین منظور باید جلسات متعددی با حضور شهرداری ها تشکیل شده و با ارائه مستندات و پیشنهادات، مساعدت های لازم جهت همکاری با آموزش و پرورش از جانب شهرداری ها اتخاذ شود.

فرماندار مرکز استان با اشاره به اهمیت ارتقاء فضای آموزشی در سطح شهرستان، خاطر نشان کرد؛ در طرح الحاق به بافت ۴٧ هکتاری  به شهر گرگان، شهرداری نیز در تهیه طراحی شهری این مقدار زمین، ایجاد فضای آموزشی را در دستور کار قرار دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این جلسه به بیان اهمیت تفاهم نامه همکاری با وزارت کشور و نیز اقداماتی که جهت انعقاد این تفاهم نامه صورت گرفته پرداخت و اظهار داشت: ایجاد همکاری بین دستگاه ها موجب ارتقای کیفیت عملکرد آن دستگاه خواهد شد. همچنین با توجه به وسعت شهرستان گرگان و اهمیت موضوع درآمدهای عنوان شده باید جلساتی در همین راستا تشکیل شده و به چگونگی روند این موضوع رسیدگی شود.

وی در ادامه افزود: اهمیت ساماندهی فضای آموزشی و ساماندهی معلمان در سال جدید تحصیلی برای شهرستان گرگان در جایگاه ویژه ای برخوردار است و باید این موضوع در جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان مطرح شود. همچنین باید اقدامات لازم جهت کیفیت بخشی تحصیلی در مدارس روستایی در سال جدید در دست اجرا قرار گیرد.