برگزاری کارگاه آموزشی میگو

کارگاه های آموزشی میگو برای کارشناسان و بهره برداران در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان برگزار شد

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، به منظور ارتقای دانش و بهره وری کارشناسان و بهره برداران شاغل در مزارع میگو سایت گمیشان در استان گلستان، کارگاه های آموزشی با عناوین مدیریت آب، به کارگیری پروبیوتیک و بیماری های میگو در سالن کنفرانس مرکز با همکاری پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر برگزار گردید.

در پایان برگزاری این دوره ها سوالاتی توسط کارشناسان و بهره برداران مطرح و توسط مدرسین پاسخ داده شد. همچنین پرسشنامه های نظر سنجی نیز جهت برگزاری کارگاه ها ی آموزشی مرتبط بین حاضرین توزیع شد.