بازدید از مزرعه پرورش میگوی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان واقع در سایت میگوی گمیشان

دکتر آقایی مقدم رئیس مرکز و دکتر پقه از کارشناسان به همراه مهندس سعدیان‌زاده، رئیس و کارشناس مجتمع کشت و صنعت شمال از مزرعه پرورش میگو واقع در سایت میگوی گمیشان بازدید کردند

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، پیرو تفاهم‌نامه همکاری منعقده با کشت و صنعت شمال، مهندس سعدیان‌زاده، رئیس و مهندس صفرزاد یکی از کارشناسان این شرکت به همراه دکتر آقایی‌مقدم و دکتر پقه از مزرعه پرورش میگوی مرکز واقع در سایت پرورش میگوی گمیشان بازدید کردند.

در این بازدید دکتر آقایی‌ مقدم پس از معرفی پتانسیل‌ها و امکانات مرکز در راستای همکاری مشترک در زمینه پرورش میگو آمادگی مرکز را برای انجام پروژه های مشترک پرورش فن‌آورانه میگو در مزرعه را اعلام کردند. مهندس سعدیان زاده  نیز از آمادگی خود برای این همکاری خبر دادند.

همچنین جلسه ای در دفتر ایشان صورت گرفت که طرفین در خصوص زمینه های همکاری مشترک تبادل نظر کردند.

مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شمال ضمن قدردانی از حضور کارشناسان مرکز، از تمایل شرکت جهت ورود به موضوع پرورش میگو خبر دادند و مقرر شد طی یک تفاهم نامه و قرارداد، نحوه استفاده شرکت از مزرعه آب شور مرکز جهت پرورش میگو با رویکرد فن آورانه مشخص گردد.