کاهش ۲ میلیارد تومانی هزینه‌های دادگستری با استفاده از انرژی خورشیدی و اقدامات ابتکاری

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با بهینه سازی مصرف و استفاده از انرژی‌های پاک ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از هزینه‌ها در سال گذشته کاهش یافت.

به گزارش ساجد خبر، هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان افزود: بخشی از مبلغ این صرفه جویی برای اقدامات عمرانی و بهبود فضای اداری استان هزینه شد و مابقی صرف امور رفاهی کارکنان شد.

او ادامه داد: نصب صفحه‌های خورشیدی در دادگستری و دادسرای ۶ حوزه قضایی برای تامین برق، راه اندازی سیستم جمع آوری آب باران برای آبیاری فضای سبز و شستشو، راه اندازی پست قضایی، حذف نامه نگاری‌های کاغذی و جایگزین کردن ابلاغ اینترنتی با ابلاغ کاغذی از جمله اقدامات دادگستری استان برای استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی است.

هادی هاشمیان افزود: کارگروه‌های صرفه جویی در همه حوزه‌های قضایی استان برای مدیریت منابع و مصرف بهینه تشکیل شده است.