دستگاه انژیوگرافی کردکوی نصب شد

دستگاه جدید و پیشرفته آنژیوگرافی کردکوی در بیمارستان در بیمارستان استقرار یافت.

این دستگاه در بیمارستان امیرالمونین کردکوی نصب شده است و تا سه ماه آینده راه اندازی می شود.

گفتنی است ابعاد این دستگاه مطابق با دستگاه قبلی بوده ولی از لحاظ تکنولوژی بسیار پیشرفته بوده و از برندهای معتبر انتخاب شده است.