رئیس شورای شهر گرگان:

فرهنگسرای گرگان کارخانه‌نوآوری می شود

رئیس شورای شهر گرگان گفت: با توافق انجام شده بین شهرداری و پارک علم و فناوری گلستان، فرهنگسرای گرگان به این پارک واگذار و کارخانه نوآوری در آن ایجاد می شود.

به گزارش ساجد خبر، سید محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از واگذاری فرهنگسرای گرگان به پارک علم و فناوری گلستان خبرداد و اظهار کرد: با توافق انجام شده قرار است این مجموعه به مدت پنج سال در اجاره پارک علم و فناوری گلستان باشد.

رئیس شورای شهر گرگان با بیان اینکه در این مرکز کارخانه فناوری و نوآوری استان ایجاد خواهد شد، گفت: این اجاره به صورت پنج ساله و با قابلیت دو سال تمدید است و طبقات هم کف، اول و منفی دو در اختیار پارک قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی ها برای استقرار به موقع اعضای پارک انجام شده، گفت: نحوه حضور و آماده سازی فضای این منطقه به مدیران پارک بستگی دارد.

مرتضوی با بیان اینکه پیشنهادهایی مانند ایجاد هایپرمارکت یا مراکز تجاری هم مطرح شده بود، اظهار کرد: اولویت ما واگذاری این مرکز به پارک علم و فناوری و ایجاد کارخانه نوآوری بود و گرچه موانع قانونی مسیر آن را کند کرد اما با پیگیری شهرداری و واحد حقوقی این اتفاق رخ داد.

وی اضافه کرد: پیشتر توافق هایی با پارک برای واگذاری بخشی از املاک شهرداری در خیابان مطهری داشتیم که به دلیل مسائل مالی پیش آمده و مغایرت پروانه آن منطقه توافق فرسایشی و عملاً کنسل شد اما اکنون این فضا در اختیار پارک قرار گرفته است.

رئیس شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه کارخانه نوآوری کمک بزرگی به استان گلستان خواهد بود، تصریح کرد: این مجموعه ظرفیت های خوبی برای توسعه بسترهای الکترونیک دارد و امیدواریم با راه اندازی آن بتوان فعالیت های مشترک در حوزه شهری داشت.