مقام ارشد دولت در گلستان خبر داد:

زراعت چوب با پسآب شهری / نیاز به سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیاردی اولیه داریم

استاندار گلستان اظهار کرد:استفاده از پسآب شهری می تواند زمینه زراعت چوب را فراهم کند و برای این اقدام نیاز است سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی جهت اجرای پروژه تصفیه خانه و شبکه انتقال صورت گیرد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از گلستان ما ؛  هادی حق شناس استاندار گلستان در جلسه هماهنگی فاضلاب شهر گنبدکاووس تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب جهت همکاری با سرمایه گذار ۱۰ هزار متر مکعب پساب را برای اجرای طرح زراعت چوب در زمینی به وسعت ۲ هزار هکتار برای ۱۵ سال ارایه می کند.

وی افزود: معاونت اقتصادی استانداری تلاش خواهد کرد ۲ هزار هکتار را در قالب ۱۰ مزرعه ۲۰۰ هکتاری به سرمایه گذاری واگذار کند

استاندار گلستان گفت: اگر سرمایه گذاری همچون اوقاف و یا اتاق بازرگانی و یا تعدادی از سرمایه گذاران هزینه ۲۰۰ میلیارد اولیه و هزینه ۱۳۰۰ میلیاردی را در طول ۱۵ سال انجام دهند ۵ یا ۶ برابر در طول ۱۵ سال سود خواهند برد.

 حق شناس یادآور شد: اجرای طرح استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر گنبد جهت زراعت چوب می تواند ضمن بهبود فضای سبز این شهر زمینه بهره برداری بهتر از پساب های شهری را فراهم آورد.